سبد حراجی- ستون های سبد حراجی از پروفیل آهنی در ابعاد 40*40 سانتیمتر
- دیواره ها میلگرد فلزی و آبکاری کروم نیکل
ابعاد سبد حراجی :
80*80 سانتیمتر
120*80 سانتیمتر
120*120 سانتیمتر

X

موضوع پیام ارسال شده

X

موضوع پیام ارسال شده