• >

سبد خرید دستیظرفیت سبد 20 لیتر
با پوشش آبکاری:
- نیکل کروم
- گالوانیزه
که در صورت نیاز میتواند دارای لاک کِلِر نیز باشد که مقاومت
قابل توجهی نسبت به زنگ زدگی ، سایش و خوردگی می دهد.
- دستگیره با رنگهای دلخواه

X

موضوع پیام ارسال شده

X

موضوع پیام ارسال شده