. شرکت آریا توس کالسکه خرید فروشگاهیاستند 90×40×1/50این استند طوری طراحی شده که نسبت به سفارش مشتری
در هر طول وعرضی قابل ساخت می باشد
که معمولا از ارتفاع ۴٠سانت تا٢مترو ۵٠سانت تولید می شود
سبد های استند 12×40×90می باشد
با پایه ی قابل رگلاژ

X

موضوع پیام ارسال شده

X

موضوع پیام ارسال شده